Etapele construirii unei case

 

1.Evaluarea costurilor / Finantarea (bugetul alocat)

Inainte de a porni pe acest drum imobiliar, trebuie sa stiti cat de mult puteti cheltui. In functie de bugetul prestabilit al constructiei, se alege terenul (ca amplasament, dimensiune), precum si marimea casei.
In acest moment, pot fi incepute demersurile pentru obtinerea unui credit, in cazul in care nu dispuneti de banii necesari (preferabil ar fi sa aveti banii cash, pentru ca atunci ati putea ridica constructia rapid – in maxim 8-9 luni).
Daca apelati la un credit, atentie la costurile de finantare si la faptul ca banca nu elibereaza toti banii la aprobarea imprumutului, ci pe masura ce evolueaza lucrarile de constructie. In acest caz, al finantarii prin banca, este obligatoriu sa angajati un diriginte de santier care sa raporteze bancii stadiul lucrarilor.
Exista mai multe tipuri de credite:
• Creditul imobiliar – trebuie garantat cu giranti, salarii, alta locuinta etc. (in functie de suma imprumutata)*
• Creditul ipotecar - este garantat doar cu locuinta pe care o veti achizitiona/construi*
• Leasingul imobiliar* - firma de leasing va fi proprietara locuintei pana la finalizarea ratelor, urmand ca abia apoi constructia sa intre in posesia legitima a dumneavoastra
* conform conditiilor actuale de creditare impuse de sistemul bancar romanesc.

2. Alegerea terenului (situatia urbanistica)

Inainte de alegerea terenului pentru constructia unei case, trebuie sa tineti cont de mai multe aspecte:
• Situatia juridica a terenului (mostenire, retrocedare, donatie etc.)
• Situatia urbanistica a terenului: Planul de Urbanism Zonal (P.U.Z.) sau Planul de Urbanism General (P.U.G.) – sa fie in intravilanul localitatii. Nu puteti risca sa achizitionati un lot de teren si sa nu puteti construi pe el nimic in cazul in care, de exemplu, planul de urbanism prevede realizarea unui drum exact in zona respectiva
• Acces facil (drum, strada, alee, servitute, etc), precum si asigurarea utilitatilor necesare (energie electrica, alimentare cu apa, canalizare, gaze)
• Deschiderea lotului trebuie sa fie de cel putin 12 m pentru a primi aprobarile de constructie (pentru constructiile izolate sau cuplate) sau minim 8 m pentru cladiri insiruite
• Suprafata minima a parcelei trebuie sa fie minim 200 de m2 pentru cladiri izolate sau cuplate, sau minim 150 m2 pentru cladiri insiruite
• Studiul geo-tehnic este, de asemenea, foarte important, acesta avand drept scop obtinerea de informatii privind structura solului, adancimea optima de realizare a fundatiei, nivelul apelor subterane, caracteristicile terenului in zona de fundare cu precizarea presiunii maxime conventionale admise, conditiile climatice, datele seismice specifice, recomandari privind tipul si dimensiunile fundatiei. Avantajele elaborarii studiului geotehnic constau in faptul ca asigura dimensionarea optima a structurii de fundare, adecvata conditiilor concrete ale terenului pe care se face constructia.

Inainte de a semna actele de vanzare-cumparare a terenului este recomandat sa va uitati pe Certificatul de Urbanism al terenului - un act obligatoriu intre documentele cerute de notar. Din certificatul de urbanism veti sti ce aveti voie si cum puteti construi. Certificatul contine referinte despre:
• regimul de inaltime a constructiei
• pozitia viitoarei constructii ( aliniamente fata de strada, vecini, etc) cota de inaltime la cornisa
• valoarea maxima pentru ProcentuI de Ocupare - (POT) - calculat ca raport intre aria construita si aria lotului de teren (uzual, procentul de ocupare al terenului este de pana la 40% pentru zonele de locuit)
• valoarea maxima pentru Coeficientul de Utilizare - (CUT) - calculat ca raport intre aria desfasurata inmultita cu 100 si aria lotului de teren

3. Alegerea tipului de casa construita (proiectare, alegerea design-ului impreuna cu arhitectul)

Cu totii visam la momentul cand vom scapa de vecinii de la bloc, pentru a ne muta la casa. Avantajele sunt nenumarate, dar cum alegem ceea ce ni se potriveste dintr-o sumedenie de modele existente pe piata? Dupa nevoi si personalitate, cu ajutorul unui arhitect capabil sa transpuna in realitate dorintele noastre. Desi, la prima vedere, poate parea ca este vorba doar de niste hartii necesare doar pentru autorizatia de construire, situatia este mult mai complexa. Proiectul nu inseamna doar forma casei, ci si structura, instalatii si finisarea lucrarii.
Pozitionarea casei: retragerea de la drum, asezarea in functie de punctele cardinale si laturile terenului.
Arhitectul este profesionistul care are pregatirea, experienta si viziunea de ansamblu pentru a va calauzi prin intregul proces de proiectare pentru constructia unei case.
Impreuna cu arhitectul, alegeti design-ul. El va va sfatui in privinta regulilor si normelor de constructie, a legilor specifice, a actelor si aprobarilor necesare. Arhitectul va va indruma prin fazele proiectarii: studiu de (pre)fezabilitate, proiect tehnic si detalii de executie (arhitectura, rezistenta, instalatii, memorii si masuratori).

4. Avize, autorizatii, certificate (Certificat de Urbanism, avize, autorizatii de construire)

Obtinerea autorizatiei de constructie, a avizelor si a certificatului de urbanism va dura intre 30 si 90 de zile.
Certificatul de urbanism (C.U.)  specifica faptul ca primaria isi da acordul pentru ridicarea unei constructii pe lotul respectiv. Primaria va va instiinta si despre celelalte avize sau acte necesare.
Avizele se obtin atat de la furnizorii de utilitati (gaze, telefonie, apa, canalizare etc.) cat si de la alte autoritati care se ocupa de probleme legate de mediu, sanatate publica, zone protejate.
Autorizatia de constructie o veti obtine de la primarie pe baza certificatului de urbanism, a avizelor si a proiectului locuintei.

CERTIFICATUL DE URBANISM

Depunerea cererii pentru certificatul de urbanism
Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul trebuie sa depuna la primarie urmatoarele documente:
• cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism completata cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii actului
• plan de situatie, elaborat pe suport topografic vizat de oficiul teritorial de cadastru, geodezie si cartografie – la scarile 1:5000 pana la 1:500
• documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (in copie)

 Obtinerea Certificatului de Urbanism 

Termenul legal de obtinere a certificatului de urbanism (CU) este de 30 de zile de la data depunerii cererii. Termenul de valabilitate stabilit pentru certificatul de urbanism este de 12 luni de la data eliberarii, cu drept de prelungire de maxim 12 luni.
Prelungirea se acorda ca urmare a unei cereri formulate cu cel putin 15 zile inainte de data expirarii certificatului de urbanism.

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE

Depunerea documentatiei pentru Autorizatia de Construire
Procedura de autorizare a executarii lucrarilor de constructii incepe odata cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism in scopul obtinerii, ca act final, a autorizatiei de construire. A doua etapa consta in emiterea punctului de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului pentru investitiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. Ultima etapa va consta in emiterea autorizatiei de construire.
Dosarul (documentatia) care se depune in vederea emiterii autorizatiei de construire cuprinde urmatoarele documente:
• cerere pentru emiterea autorizatiei de construire completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform D.T.A.C
• actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (in copie legalizata)
• certificatul de urbanism (in copie)
• proiectul faza Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire –D.T.A.C., inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, raportul de expertiza tehnica – semnate si stampilate in original
• -fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului
• avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (in copie)
• declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului
• documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire (in copie)
• documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate o data cu certificatul de urbanism (in copie)

Obtinerea Autorizatiei de Construire

Termenul legal de eliberare a autorizatiei de construire este de 30 zile de la depunerea documentatiei complete. Termenul de valabilitate stabilit pentru autorizatia de construire este de 12 luni de la eliberare, cu drept de prelungire inca 12 luni. In interiorul acestui interval solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile autorizate.
Termenul de valabilitate al autorizatiei de construire este de 12 luni si se poate prelungi cu inca 12 luni. Acesta este termenul in care constructia trebuie sa inceapa (deci nu cel de finalizare). Daca constructia nu incepe in acest termen sau el nu este prelungit (termenul de valabilitate a autorizatiei de construire se poate prelungi o singura data dupa care trebuie refacut procesul de autorizare) va fi necesara obtinerea unei noi autorizatii de construire. Durata de executare a lucrarilor de constructie se mentioneaza in cererea de autorizatie de catre beneficiar si este preluata ulterior in autorizatia de construire. Termenul de executie nu este impus de primarie el depinzand de durata solicitata real de catre beneficiar.

5. Alegerea modului de construire (firma de constructii) si achizitionare materiale

Firmele percep TVA pentru devizele finale, asa ca se mai adauga inca 24% la pretul casei! Acest lucru se compenseaza prin faptul ca o firma acorda o garantie mai mare decat o echipa ad-hoc de muncitori, care se perinda pe santier si unde se stabilesc mai greu responsabilitatile, in cazul unor nereusite.
Daca ai timp si disponibilitate, atunci poti alege singur materialele de constructii, dar numai dupa ce te sfatuiesti cu arhitectul si inginerul structurist. Daca vrei sa scapi de orice bataie de cap, atunci poti lasa totul in grija firmei de constructii care executa lucrarile.

6. Autorizatia acordata → Inceperea lucrarilor

Se da startul lucrarilor. Santierul este cea mai complexa etapa in construirea unei case si de organizarea lui depind atat bugetul final, cat si calitatea viitoarei constructii.
Ideal este sa mergi in fiecare zi pe santier, pentru a inspecta lucrarile. Daca nu ai timp, rezerva-ti insa cateva inspectii obligatorii, in momentele cheie ale ridicarii locuintei: turnarea fundatiei, turnarea planseului, montarea acoperisului, realizarea scarii interioare, finisajele.

7. Executia constructiei si receptia acesteia

Receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, reprezinta actul prin care investitorul atesta realizarea lucrarilor de constructii si prin care declara ca accepta sa preia lucrarile executate cu sau fara rezerve si ca acestea pot fi date in folosinta.
Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie.
In intelesul legii, investitorul este persoana fizica sau juridica care incheie contractul de executie a lucrarilor de constructii, care urmareste indeplinirea lui si preia lucrarea. Executantul este partea contractanta care realizeaza lucrarea sau reprezentantul legal al acestuia, daca lucrarea este realizata printr-o asociere.
Receptia lucrarilor de constructii de orice categorie si instalatii aferente acestora se efectueaza atat la lucrari noi, cat si la efectuarea unor interventii in timp asupra constructiilor existente (reparatii capitale, consolidari, modificari, modernizari, extinderi, etc.) si se realizeaza in doua etape: receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala la expirarea perioadei de garantie.
Comisiile de receptie pentru constructii de locuinte parter, parter si un etaj, cu inaltimea de cornisa de maximum 8 m, cu cel mult 4 apartamente, cu suprafata desfasurata de maximum 150 mp, pentru anexele gospodaresti ale acestora, precum si pentru constructiile provizorii, vor fi alcatuite din doi membri: investitorul sau proprietarul si delegatul administratiei publice locale.

8. Amenajarea peisagera (gradina, spatiul verde)

Amenajarea gradinii se poate realiza fie in regie proprie, fie apeland la o firma specializata. Trebuie parcurse trei mari etape: pregatirea terenului, pavarea aleilor si plantarea florilor si copacilor. 
 


Pentru a construi o casa, trebuie sa urmati o serie de pasi, in conformitate cu legislatia romaneasca in vigoare:

 • etapa exploratorie:
 • studiul de tema;
 • studiul pe variante;
 • certificatul de urbanism;
 • Planul Urbanistic Zonal (PUZ);
 • Planul Urbanistic de Detaliu (PUD);
 • etapa de obtinere a Autorizatiei de Construire
 • proiectul tehnic, proiectul de executie, coordonarea specialitatilor, antemasuratori, caiete de sarcini si detalii de executie;
 • santierul, urmarirea lucrarilor;
 • receptia lucrarilor si finalizarea acestora (inclusiv intabularea);

Faza exploratorie

Terenul dumneavoastra este construibil?

In primul rand, trebuie sa faceti o cerere pentru obtinerea unui Certificat de Urbanism.

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care se fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, caracteristicile zonei in care se gaseste imobilul sau amplasamentul, cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite, precum si lista avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii.

In situatii deosebite, emitentul poate cere, suplimentar, elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal sau a unui Plan Urbanistic de Detaliu.

Daca scopul declarat de solicitant este autorizarea executarii lucrarilor de constructii, iar specificul obiectivului nu se incadreaza in prevederile documentatiilor de urbanism existente aprobate sau daca particularitatile amplasamentului nu permit realizarea investitiei, certificatul se elibereaza cu mentionarea expresa a incompatibilitatilor rezultate, precum si a imposibilitatii eliberarii unei autorizatii de construire.

Certificatul de Urbanism se emite pentru:

 • autorizarea executiei lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente;
 • desfiintarea constructiilor;
 • concesionarea de terenuri;
 • cereri in justitie;
 • alte scopuri.

Pentru obtinerea unui Certificat de Urbanism, aveti nevoie de:

 • cerere-tip pentru emiterea certificatului de urbanism, completata cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii actului;
 • plan de situatie, eliberat pe suport topografic – vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie – la scarile 1:5000 pana la 1:500;
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (stabilita de catre emitent conform legii) – copie.

Cateva precizari:

 • nu trebuie sa prezentati titlul asupra imobilului sau alt act care sa ateste dreptul de proprietate
 • Certificatul de Urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii;
 • termenul prevazut de lege pentru eliberarea certificatului de urbanism este de 30 de zile de la data depunerii documentatiei la forurile competente;
 • valabilitatea certificatului de urbanism este stabilita de catre emitent; Sunt considerate terenuri pentru constructii urmatoarele:
 • terenuri din interiorul localitatilor, ocupate sau libere de constructii; - terenuri aparent libere, pentru functiuni urbane de interes public;
 • terenuri ce apartin statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si se pot concesiona cu sau fara licitatie.

Terenul dumneavoastra trebuie sa fie construibil din punct de vedere tehnic:

 • verificarea subsolului (casele vecine au subsol?);
 • nivelul apelor freatice;
 • existenta utilitatilor publice;
 • posibilitatea de racord la canalizare, apa, electricitate, gaz, telefon.

Studii preliminare, schita de proiect, proiectul de autorizare

Arhitectul va studia, impreuna cu dvs., terenul pe care se va afla viitoarea constructie: amplasament, imprejurimi, topografie, caracteristici, servituti, climat, nevoile si dorintele dvs.

Daca doriti sa transformati o cladire existenta, sunt necesare cateva studii preliminare referitoare la starea tehnica a constructiei respective.

Astfel, avand ca baza aceste motivatii, arhitectul va va propune una sau mai multe solutii: “schita de proiect”. In momentul in care se ajunge la o solutie care va multumeste, se poate face o estimare aproximativa a investitiei din punct de vedere al costului. Daca arhitectul are convingerea ca resursele dvs. financiare sunt insuficiente pentru scopul propus, el are datoria de a va informa asupra acestui fapt.

Se ajunge la un plan de arhitectura general, care poate fi elaborat pentru faza urmatoare (proiectul de autorizare).

Obtinerea Autorizatiei de Construire (AC)

Autorizatia de construire este actul de autoritate al administratiei publice locale in baza caruia se pot executa lucrari de constructii si pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor legale cu privire la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea obiectivelor investitii.

AC se elibereaza pentru:

 • orice constructie noua;
 • constructii provizorii pe santier;
 • lucrari cu caracter provizoriu;
 • reconstruire, modificare, extindere, reparare, restaurare a cladirilor de orice fel;

Autorizatia de Construire NU este necesara pentru lucrari de reparatii care nu modifica forma exterioara a constructiei, materialele din care este executata sa pastreze golurile de tamplarie, nu se altereaza structura de rezistenta sau aspectul arhitectural al constructiei.

Daca, insa, lucrarile mentionate mai sus se executa la constructii monumente istorice, emiterea autorizatiilor de construire este OBLIGATORIE.

Documente necesare pentru completarea dosarului ce se depune in vederea emiterii AC:

 • cerere pentru emiterea AC, inclusiv anexa, completata cu elementele de identificare si datele tehnice, conform Documentatiei Tehnice de Autorizare de Construire (DTAC);
 • DTAC, inclusiv referatele de verificare si cel de expertiza tehnica, dupa caz, semnate si stampilate in original (doua exemplare);
 • actul doveditor al titularului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructie;
 • certificatul de urbanism;
 • fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii Acordului Unic (act cu valoare de aviz conform, care insumeaza avize si acorduri favorabile, exprimate prin fise tehnice, pentru unitati urbane), precum si documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului;
 • declaratia pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii juridice asupra imobilului;
 • documentele de plata pentru emiterea AC, pentru avizele si acordurile necesare.

In acelasi timp cu AC, se poate solicita si Documentatie Tehnica pentru Organizarea Executiei Lucrarilor (DTOE).

DTAC este documentatia tehnica pentru AC si se elaboreaza de catre colective tehnice de specialitate, se insuseste si se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai in domeniul arhitecturii si constructiilor, astfel:

 • arhitect cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru partea de arhitectura (membru OAR, cu drept de semnatura);
 • inginer cu diploma recunoscuta de statul roman pentru partea de inginerie. Verificarea proiectelor se face de catre verificatori atestati.

Termenul de eliberarea a AC este de 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete.

Daca documentatia este incompleta, ea se returneaza solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii, cu mentionarea in scris a deficientelor si a elementelor necesare completarii acesteia.

Odata cu AC, veti primi, in doua exemplare, un document de “Instiintare privind data inceperii lucrarilor” - acest document trebuie inaintat Inspectoratului de Stat in Constructii, la inceperea santierului.

Precizari:

 • refuzul unei AC trebuie motivat de emitent in termen de 20 de zile de la primirea cererii;
 • in lipsa acestei notificari, autorizatia se considera emisa la expirarea termenului de 30 zile.

Taxe:

 • taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism se calculeaza in functie de suprafata pentru care se solicita, iar in mediul rural se percepe 50% din valoarea taxei percepute pentru mediul urban.
 • taxa pentru obtinerea AC se calculeaza ca fiind, in general, de 1% din valoarea investitiei, iar pentru locuinte, de 0,5% .

Sunt exceptate de la plata taxei de obtinere a AC:

 • lacasurile de cult si anexele acestora;
 • lucrarile de dezvoltare, modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transporturi care apartin domeniului public al statului;
 • lucrarile de interes public judetean sau local - constructiile ai caror beneficiari sunt institutiile publice;
 • proprietarii de monumente istorice – pentru interventiile asupra monumentelor istorice detinute, in cazul in care proprietarii utilizeaza bunul imobil detinut numai pentru activitati necomerciale sau, in mod direct, pentru locuit;
 • persoane fizice veterani de razboi;
 • persoane persecutate din motive etnice de catre regimurile instaurate intre 6 septembrie 1940 si 6 martie 1945;
 • persoanele deportate sau cele constituite in prizonieri.

Cheltuielile pentru controlul statului in autorizarea executarii lucrarilor se suporta de catre dumneavoastra si reprezinta 0,1 % din valoarea lucrarilor autorizate.

Cheltuielile pentru elaborarea reglementarilor tehnice si pentru inspectia statului pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii sunt suportate de catre dumneavoastra, prin virarea unei sume care reprezinta 0,7% din cheltuielile de constructie autorizate, acestea putandu-se achita esalonat.

Precizare: In mediul rural, valoarea taxelor este de 50% din cea a taxelor urbane.

Proiectul tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, antemasuratori

Dupa ce a fost obtinuta AC, arhitectul si colaboratorii sai incep elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie necesare pentru inceperea lucrului pe santier.

Proiectul tehnic contine:

a) parti scrise

 • descrierea generala a lucrarilor;
 • caietele de sarcini;
 • listele cu cantitati de lucrari;
 • graficul general de realizare a investitiei;

b) parti desenate

 • planuri generale;
 • planse pricipale ale obiectelor;
 • arhitectura;
 • structura;
 • instalatii;
 • dotari si instalatii tehnologice;
 • dotari de mobilier, inventar gospodaresc, paza contra incendiilor, protectia muncii.

Santierul si urmarirea lucrarilor

Pe toata perioada derularii lucrarilor, la loc vizibil, trebuie afisat un panou de minimum 90 x 60 cm, panou ce va contine datele de identificare ale investitiei:

 • denumire;
 • adresa;
 • beneficiar;
 • proiectant general;
 • executant (constructor);
 • numarul Autorizatiei de Construire si valabilitatea acesteia;
 • data inceperii si data terminarii lucrarilor;

Obligatiile dumneavoastra si ale executantului sunt:

 • urmarirea executiei lucrarilor prin inspectorul de santier autorizat (diriginte) ca reprezentant al dvs. si responsabilul tehnic cu executia, atestat, din partea executantului;
 • intocmirea cartii tehnice a constructiei – evidenta tuturor documentelor privind constructia in toate etapele realizarii ei; se intocmeste si se completeaza prin grija inspectorului de santier pe perioada execuarii lucrarilor; dupa aceea, obligatia de completare va revine dumneavoastra;
 • efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor in termen, precum si a receptiei finale, dupa perioada de garantie;
 • urmarirea comportarii in exploatare a constructiei.

Arhitectul are dreptul si obligatia de a urmari executarea intocmai a lucrarilor proiectate. Neconformitatea acestora cu documentatia elaborata va va fi semnalata dumneavoastra si, dupa caz, organismelor de control abilitate.

Pe toata durata santierului, arhitectul efectueaza:

 • inspectii periodice;
 • controlul starii diverselor categorii de lucrari, verificarea partii financiare a lucrarilor;

Executantul, in baza contractului de antrepriza, are urmatoarele obligatii pentru asigurarea calitatii constructiilor:

 • sa va sesiseze cu privire la neconformitatile si/sau neconcordantele din proiect, pentru a putea fi solutionate de catre proiectant;
 • sa inceapa executia numai daca exista Autorizatie de Construire;
 • sa execute lucrarile numai pe baza si in conformitate cu proiectul tehnic de executie.

Receptia lucrarilor si finalizarea acestora, inclusiv intabularea

Prin actul de receptie, se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile contractuale, in conformitate cu documentatia de executie.

Receptia se realizeaza in doua etape: - receptia la terminarea lucrarilor – este obligatorie si pentru realizarea lucrarilor in regie proprie; - receptia finala la expirarea perioadei de garantie. Dumneavoastra aveti obligatia sa incepeti receptia in maximum 15 zile de la notificarea termenului lucrarilor de catre executant si sa comunicati data proiectantului, executantului si membrilor comisiei. Receptia lucrarilor se face de catre o comisie, aleasa de dumneavoastra, din care trebuie sa faca parte si reprezentantul Administratiei locale. Proiectantul si executantul (sau reprezentantii lor) nu pot face parte din comisia de receptie, intrucat au calitatea de invitati.

Comisia de receptie examineaza:

 • respectarea prevederilor din Autorizatia de Construire, precum si avizele si conditiile impuse de autoritatile competente;
 • executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului, cu cele ale documentatiei de executie si cele ale reglementarilor specifice;
 • referatul de prezentare, intocmit de proiectant, cu privire la modul cum a fost executata lucrarea;
 • terminarea tuturor lucrarilor prevazute in contractul incheiat intre dumneavoastra si executant.

La terminarea examinarii, comisia va consemna observatiile si concluziile in procesul verbal de receptie. Receptia se poate face daca nu exista obiectii. Daca exista obiectii, se poate face receptia, cu notarea expresa a acestora si cu posibilitatea de remediere a defectiunilor sau lipsurilor in termen de 90 zile. Dupa efectuarea remedierilor, executantul va cere, in scris, anularea obiectiilor.

Dupa punerea in functiune a obiectivului de investitii, dumneavoastra aveti obligatia sa:

 • regularizati taxele datorate administratiei publice locale, precum si achitarea celorlalte obligatii legale;
 • obtineti adeverinta de existenta a constructiei (pe baza de cerere, extras de carte funciara in original, valabil de 30 zile, plan parcelar intocmit de proiectantul autorizat de Oficiul National de Cadastru, copia Autorizatiei de Constructie, proces verbal de receptie a lucrarilor) pentru intabulare sau obtinerea autorizatiei de functionare- inregistrare in Cartea Funciara;
 • declarati investitia in vederea impunerii.