Receptia lucrarilor de zidarie

1.0. SCOP

Instructiunea are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor necesare receptionarii lucrarilor de zidarii.

2.0. DOMENIU DE APLICARE

lnstructiunea se utilizeaza pentru receptionarea lucrarilor de zidarii executate de S.C. ART CONSTRUCT 94 S.R.L.

3.0. DEFINITII SI ABREVIERI

Specifice nu sunt.

4.0. DOCUMENTE DE REFERINTA

 • C 56-85 – Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente.
 • H.G – 273/94 – Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.

5.0.PROCEDURA

5.1. ZIDARII

Toate materialele, semifabricatele si prefabricatele care se folosesc la executarea zidariilor si peretilor se vor pune în opera numai dupa ce seful de santier a verificat ca ele corespund cu prevederile proiectului si prescriptiilor tehnice. Verificarile se fac pe baza documentelor ce atesta calitatea materialelor si le însotesc la livrare, prin examinare vizuala si masuratori.

Verificarea ghermelelor si buiandrugilor se va face bucata cu bucata.

Pentru zidarii se vor face urmatoarele verificari:

 • starea suprafetelor caramizilor, blocurilor, placilor de ipsos, caramizilor de sticla, interzicându-se folosirea celor acoperite cu impuritati, praf sau gheata
 • pe timp calduros, daca se uda caramizile înainte de punerea în opera

La controlul si receptia cladirilor si a constructiilor de zidarie se vor preciza urmatoarele:

 • daca materialele si piesele întrebuintate corespund celor prescrise în proiecte
 • daca dimensiunile elementelor de constructie executate corespund celor din proiect
 • daca au fost lasate golurile prevazute în proiect
 • verticalitatea zidurilor, stâlpilor, usilor, ferestrelor
 • orizontalitatea glafurilor
 • daca buiandrugii sunt bine asezati deasupra usilor si ferestrelor
 • calitatea suprafetei peretilor de fatada netencuiti
 • legatura dintre zidaria de umplutura si elementele scheletului

Rezultatele tuturor verificarilor care se refera la zidarii portante ce urmeaza a se tencui se înscriu în procese-verbale de lucrari ascunse. De asemenea se înscriu în procese verbale de lucrari ascunse rezultatele verificarilor care au rol de izolare termica sau fonica.

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile “Normele republicane de protectia muncii”, “Normele de protectia muncii în activitatea de constructii montaj” si “Legea protectiei muncii Nr.90/1996 republicata în baza legii 177/2000”.

6.0. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

Efectuarea înregistrarilor revine responsabilului tehnic cu executia si sefului de santier. Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei proceduri intra în atributiile sefului de santier si responsabilului tehnic cu executia.

7.0. ÎNREGISTRARI

 • Proces-verbal de receptie calitativa
 • Proces-verbal de lucrari ascunse
 • Certificate de calitate
 • Declaratii de conformitate
 • Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
 • Proces-verbal de receptie finala