Sfaturi pentru cumpararea terenului

Inainte de alegerea terenului pentru constructia unei case, trebuie sa tineti cont de mai multe aspecte:

  • Situatia juridica a terenului (mostenire, retrocedare, donatie etc.)
  • Situatia urbanistica a terenului: Planul de Urbanism Zonal (P.U.Z.) sau Planul de Urbanism General (P.U.G.) – sa fie in intravilanul localitatii. Nu puteti risca sa achizitionati un lot de teren si sa nu puteti construi pe el nimic in cazul in care, de exemplu, planul de urbanism prevede realizarea unui drum exact in zona respectiva
  • Acces facil (drum, strada, alee, servitute, etc), precum si asigurarea utilitatilor necesare (energie electrica, alimentare cu apa, canalizare, gaze)
  • Deschiderea lotului trebuie sa fie de cel putin 12 m pentru a primi aprobarile de constructie (pentru constructiile izolate sau cuplate) sau minim 8 m pentru cladiri insiruite
  • Suprafata minima a parcelei trebuie sa fie minim 200 de m2 pentru cladiri izolate sau cuplate, sau minim 150 m2 pentru cladiri insiruite
  • Studiul geo-tehnic este, de asemenea, foarte important, acesta avand drept scop obtinerea de informatii privind structura solului, adancimea optima de realizare a fundatiei, nivelul apelor subterane, caracteristicile terenului in zona de fundare cu precizarea presiunii maxime conventionale admise, conditiile climatice, datele seismice specifice, recomandari privind tipul si dimensiunile fundatiei. Avantajele elaborarii studiului geotehnic constau in faptul ca asigura dimensionarea optima a structurii de fundare, adecvata conditiilor concrete ale terenului pe care se face constructia.

Inainte de a semna actele de vanzare-cumparare a terenului este recomandat sa va uitati pe Certificatul de Urbanism al terenului - un act obligatoriu intre documentele cerute de notar. Din certificatul de urbanism veti sti ce aveti voie si cum puteti construi. Certificatul contine referinte despre:

  • regimul de inaltime a constructiei
  • pozitia viitoarei constructii ( aliniamente fata de strada, vecini, etc) cota de inaltime la cornisa
  • valoarea maxima pentru ProcentuI de Ocupare - (POT) - calculat ca raport intre aria construita si aria lotului de teren (uzual, procentul de ocupare al terenului este de pana la 40% pentru zonele de locuit)
  • valoarea maxima pentru Coeficientul de Utilizare - (CUT) - calculat ca raport intre aria desfasurata inmultita cu 100 si aria lotului de teren